Komentáře

Komentuji rád a kde co. Omlouvám se Ti, čtenáři, že v této kapitole není to, co bys hledal. Také některé záznamy nejsou z mého pera, ale dobře o tom vím a proto jsem si troufl se označit jako korespondent.