CB Poděbrady LEDEN 2009

Sborový kalendář

Žijte tak, abyste se líbili Bohu. Vždyť víte, které příkazy jsme vám dali od Pána Ježíše. Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení.

Milí přátelé, bratři a sestry!

Na prahu nového roku vám přeji hodně osobní odvahy a statečnosti. Aby do všech vašich strachů, do starostí, zápasů a obav jste mohli zaslechnout (nejen) andělské: „Neboj se!“

 

STALO SE V PROSINCI

 

Rozloučení s Karlem Touškem

 

Na stavbě modlitebny v Poděbradech 7.9.2007, 13.10.2007 už za kazatelnou.

 

O třetí adventní neděli nás zastihla zpráva, že v to ráno byl do svého nebeského domova odvolán bratr kazatel Karel Toušek, který mimo jiné v letech 1975 - 1982 sloužil jako správce sboru v Kutné Hoře, kam tehdy jako stanice patřily i Poděbrady. Je pozoruhodné, že bratr kazatel Toušek byl jediným, kdo sloužil kázáním úplně na všech místech, kde se zdejší společenství scházelo, neboť již jako student bohosloví byl po válce několikrát poslán i k Šormovým, kde tehdy shromáždění probíhala, a stihl nám slovem posloužit i v novém Bételu.

 

 

S bratrem se přišla v sobotu 20. ledna rozloučit široká rodina, velká řada kazatelů, zástupci snad všech sborů, kde bratr sloužil, jeho přátelé a kolegové z ekumény. Ti všichni zaplnili prostory modlitebny v Praze na Žižkově. Odhadem šlo o více než 500 lidí. Ve vzpomínkách zaznělo, jaký příklad bratr kazatel zanechával těm, kdo mu byli na blízku: lásku k Písmu, nadšení pro evangelium a zájem o celou církev, a to nejen tu bratrskou. 

Závěrečné kázání vnuka Romana mnohým přítomným připomnělo právě onen naléhavý, zapálený projev, který zdědil po svém dědečkovi. V tu chvíli vůbec nešlo o zármutek, šlo o naději.

 

Nad kronikou, kde našel svůj záznam z 15.12.1946 z jedné návštěvy shromáždění v Poděbradech.