Skladby - scénická díla

název dílo rok užití (prémiera) libreto
Komedie plná lásky opera 1986-88 Jiří Bednář

Eva z Rožmberka

scénická hudba k dramatu Petra Sklarlanta 1999